Hệ thống Omeez
4 Tháng Sáu, 2024
OP trên hệ thống Omeez là gì?

OP là gì?

OP (Omeez point) là số điểm mà publisher tích lũy được khi thực hiện nhiệm vụ thành công, phát sinh hoa hồng được duyệt. Và OP sẽ được dùng để đổi mã tăng giá, đổi các phần quà giá trị trên hệ thống của Omeez khi đó OP sẽ bị trừ với số điểm tương ứng.

Cơ chế quy đổi OP

– Mỗi 100,000 vnđ hoa hồng Publisher được thanh toán, được tích lũy 1 OP.
– Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ được tích lũy số điểm OP tương ứng với từng nhiệm vụ

OR (Omeez ranking) là số OP trong năm đó mà publisher kiếm được. Để dùng để xếp hạng publisher trên hệ thống sẽ không bị trừ khi người dùng thực hiện đổi ưu đãi trên Omeez

Lưu ý: OP, OR sẽ được làm mới hàng năm (0h00 ngày 1/1). Tất cả OP, OR cũ trong năm đó sẽ reset về 0 ngày 01/01 năm đó

Tôi sử dụng OP như thế nào?

Bạn có thể đổi các phần quà cực kỳ hấp hẫn trên hệ thống của Omeez bằng OP tại đây

https://pub.omeez.vn/membership/gift-list