Hệ thống Omeez
4 Tháng Sáu, 2024
ĐIỂM UY TÍN & QUY ĐỊNH XỬ PHẠT CỦA PUBLISHER

Điểm uy tín để đo lường chỉ số cấp độ vi phạm của Publisher. Mỗi publisher được cấp 85 điểm uy tín và sẽ cập nhật tùy vào mức độ vi phạm như ở bên dưới (Trừ điểm theo mức độ vi phạm, mỗi tháng nếu ko vi phạm được +5đ)

  • Publisher hoàn thành thông tin thanh toán được +10đ
  • Publisher được thanh toán lần đầu +5đ

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm của Publisher, tuỳ theo từng loại vi phạm và mức độ nghiêm trọng, các Publisher vi phạm sẽ bị xử lý theo các tiêu chí sau đây:

  • Theo số lượng đơn hàng có dấu hiệu vi phạm: dựa theo các tiêu chí đánh giá của phòng ban Policy OMEEZ.

Bảng dưới đây là bảng phân chia các mức độ vi phạm dựa theo các tiêu chí nói trên:

Mức độ%Đơn vi phạm (x)Lưu ý chung
Level 1< 7%Các hình thức vi phạm:Sử dụng content sai sự thật bị ADV nghiêm cấmSử dụng kênh traffics bị adv nghiêm cấmGian lận đơn hàng, người dùng ảoVi phạm những quy định mà mỗi campaign đưa ra cụ thể.
Level 27% – 10%
Level 311% – 15%
Level 415% – 20%
Level 5> 20%

Sau khi xác định được mức độ vi phạm, OMEEZ áp dụng các chính sách xử lý vi phạm đối với Publisher như sau:

Mức độLevel 1Level 2Level 3Level 4Level 5
Điểm uy tín-10đ-15đ-20đ-30đ-60đ
1. Cảnh cáoxxxxx
2. Huỷ các đơn hàng phát sinh vi phạmxxxxx
3. Huỷ toàn bộ các đơn hàng phát sinh trong  tháng campaign vi phạm (Tùy theo yêu cầu của adv)xxx
4. Ghi vào SỔ ĐEN và truyền thông trên các kênh (website, fanpage, group do OMEEZ quản lý)xxx
5. Loại khỏi chiến dịch đang tham giaxxxx
6. Khoá tài khoản trên OMEEZx
7. Không thanh toán hoa hồng và yêu cầu bồi thường các thiệt hại phát sinhxx

Chú ý:

  • Mức phạt trên là mức phạt tối thiểu. Trong một số trường hợp, tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm OMEEZ sẽ áp dụng mức xử phạt nặng hơn. Tùy theo từng trường hợp mà phán quyết cuối cùng sẽ thuộc về OMEEZ và quy định của nhà quảng cáo.
  • Publisher đã có hoặc chưa có lịch sử vi phạm, tuy nhiên thực hiện hành vi vi phạm có mức độ Level 5 sẽ phải chịu hình thức xử lý cao nhất và phải bồi thường thiệt hại cho OMEEZ & ADVERTISER.